Torill Moseng er ny direktør for Veterinærinstituttet

Denne saken er eldre enn to år

Styret for Veterinærinstituttet har ansatt Torill Moseng (55) som ny administrerende direktør. Moseng er for mange en kjent veterinær, både som nåværende president for Den norske veterinærforening og fra fjernsyn, som fast gjestende dyrlege på TV2 i flere år.

–Jeg er meget takknemlig for å få anledning til å lede Veterinærinstituttets høyt kompetente medarbeidere, i helt nye fasiliteter ved nytt hovedkontor på Ås. I tillegg brenner jeg for Veterinærinstituttets viktige samfunnsoppdrag. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven, sier Torill Moseng som tiltrer stillingen 1. oktober i år.

Moseng er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole som i dag er en del av NMBU og Veterinærinstituttets nærmeste nabo på Ås. Hun har siden 2014 arbeidet fulltid som president i Den norske veterinærforening. Hun har hatt flere internasjonale verv, blant annet nå som visepresident i Den europeiske veterinærorganisasjonen. Moseng har lang yrkespraksis som dyrlege og har drevet egen dyreklinikk.

–Styret er veldig fornøyd med at Torill Moseng har takket ja til stillingen som administrerende direktør. Veterinærinstituttet får i henne en meget kompetent direktør med stor forståelse og sterkt engasjement for instituttets samfunnsoppdrag. Vi har tro på at hun vil stå på for å virkeliggjøre målet om god helse for dyr, fisk og mennesker, uttaler Hanne Blåfjelldal, styreleder for Veterinærinstituttet.

Kort om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har som mål å sikre god helse for dyr, fisk og mennesker i hele Norge. Daglig bidrar instituttets over 300 medarbeidere til å forebygge mot kjente og ukjente helsetrusler, og å formidle kunnskap om eksempelvis dyrevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat - innenfor rammen av «Én helse». Gjennom forskning, diagnostikk og risikovurderinger får myndigheter og næring råd om håndtering av utbrudd og utvikling av forutseende og risikobasert beredskap. 

Kontaktpersoner:

Del artikkel