To nye tilfeller av skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om prøveanalyser som bekrefter to tilfeller av skrantesjuke. Det ene tilfellet er en villrein i Nordfjella. Det andre er på en elg i samme område hvor det også tidligere er gjort to påvisninger på elg.

Det er hittil bekreftet skrantesjuke på syv villrein i Nordfjella. I 2016 ble det også funnet to tilfeller av skrantesjuke på elg i Selbu. Elgen som nå er påvist ble felt under jakt i Lierne kommune i Trøndelag.

Påvisningen på elg i fjor var en variant av skrantesjuke som skiller seg fra den på villrein. Det pågår ytterligere analyser for å avklare hvilken variant den siste positive elgen har.

Funnet av skrantesjuke på denne elgen gjør at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå vurderer hvordan vi kan øke prøveinnsamlingen av viltlevende hjortedyr fra området ytterligere. I tillegg til testing ville hjortedyr tas det prøver av oppdrettshjort og all tamrein over 1 år som sendes til slakt.

Les mer om skrantesjuke

Les også nettmelding fra Mattilsynet på Hjorteviltportalen

Del artikkel