Tarmbetennelse og bakteriefunn hos flere hunder

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har i dag, søndag 8. september, obdusert ytterligere tre hunder. Disse har samsvarende funn med tarmbetennelser som tidligere obduserte hunder har vist.

Bakteriologiske tester avlest i dag bekrefter funn av de to bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens i to nye hunder, hvorav en er prøve fra obduksjon og en er avføringsprøve fra en levende hund. Det er altså funnet samme dyrkingsresultat i prøver fra totalt fem hunder (fire obduserte og en avføringsprøve fra levende hund). Disse hundene er tre fra Oslo og to fra Akershus.

Veterinærinstituttet har i dag sendt ut registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker over hele landet. Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet, NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærforeningen og DyreID. Denne informasjonskartleggingen er nødvendig fordi det ikke er et nasjonalt helseregister for hunder i Norge eller påbudt identitetsmerking. Innsendte skjema vil forhåpentligvis gi mye verdifull informasjon for å spore årsaken til sykdommen.

Veterinærinstituttet har fortsatt mange analyser som ikke er avsluttet, og jakten på årsaken til den akutte sykdommen vil fortsette trolig en god stund. Veterinærinstituttet vil nå gå videre med virologiske undersøkelser for å lete etter spesifikke virus. Videre vil instituttet ettersøke andre smittestoffer med den same åpne, brede og systematiske tilnærmingen vi har hatt hele veien. Det er med andre ord ingen «spor» som lukkes nå. Det er for tidlig å uttale seg om prøvene fra dyrene som ble obdusert i dag. 

Vi har fått meldinger om hunder med blodig diaré fra hele landet, hvorvidt disse tilhører et eventuelt utbrudd er for tidlig å si, det kan også være andre årsaker.

I tillegg til tidligere råd oppfordres hundeeier med syke eller døde hunder til å ta vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager om mulig.

Faktaside om akutt sykdom hos hund - dette vet vi

Vi har opprettet en side med oppdatert informasjon om akutt sykdom hos hund med alvorlig diaré og oppkast. Denne siden vil være oppdatert etterhvert som vi har ny informasjon.

Presse kan kontakte Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel