Styrker forskningen på effekten av rensefisk

Denne saken er eldre enn to år

Forskningsprosjekter ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ skal benytte data fra Norsk Oppdrettservice AS for å forstå mer av rensefiskens betydning i bekjempelse av lakselus.

–Samarbeidet med Norsk Oppdrettsservice gir oss bedre data om hvilken effekt rensefisk har i ulike situasjoner og faser. Dataene skal brukes i tre ulike prosjekter der prosjektpartnerne forsker på hvordan vi kan få bedre kontroll på lakselusa, sier leder for prosjektet «LuseKontroll», Leif Christian Stige ved Veterinærinstituttet.

–Vi sitter på store mengder data om hvor mye lus rensefisken spiser til ulike tider og ved ulik temperatur. Vi observerer at rensefisken har mye lus i magen når lusetallene er lave i anleggene. Det er verdifullt for oss og oppdrettsnæringen å få de mest kompetente epidemiologiske miljøene til å analysere disse dataene, mener Ole Roald i Norsk Oppdrettsservice AS.

Data basert på omfattende prøveuttak

Norsk Oppdrettsservice har i samarbeid med kundene bygget opp en betydelig datamengde basert på over 13 000 prøver tatt ut fra 2018 til i dag.

Prøvetakingene øker stadig, og forventes å ligge på mellom 400 til 1400 prøver per måned fremover fordelt på villfanget leppefisk, produsert leppefisk og rognkjeks. Prøvene kommer fra hele landet, fra de sørligste til de nordligste anleggene i Norge.

Norsk Oppdrettsservice AS har sitt utspring i Flekkefjord og har drevet med oppdrett av rensefisk i 10 år. I 2014 kom Lerøy Seafood inn som hovedeier i selskapet.

Tre prosjekter

Prosjektet «LuseKontroll», som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) startet opp i 2020 og skal gå over tre år. Her samles kompetanse på lakselus og statistisk modellering ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ for å framskaffe kunnskap for bedre empirisk baserte strategier for å kontrollere lakselus.

FHF-prosjektet EFFEKTIV undersøker effekt og velferd ved bruk av luseskjørt og rensefisk. Prosjektet Cyclus fokuserer spesielt på bruken av rognkjeks, med adferdsstudier og studier av fiskehelse og -velferd ved ulike strategier for utsett av rognkjeks i kommersiell lakseproduksjon. Cyclus er finansiert av forskningstillatelse til Bjørøya AS. Alle tre forskningspartnerne deltar i Cyclus, mens bare INAQ og Norsk Regnesentral deltar i EFFEKTIV.

 

Del artikkel