Stor spenning knyttet til de siste gyro-prøvene fra Raumaregionen

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet undersøker nå de siste prøvene fra villaks i Raumaregionen for Gyrodactylus salaris. Seks vassdrag i Raumaregionen ble behandlet mot lakseparasitten i 2013 og 2014. Prøvene som analyseres nå avgjør om vassdraget kan friskmeldes, eller om det fortsatt er infisert av parasitten. Resultatene blir offentliggjort 1. november.

Veterinærinstituttet utfører Friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris på oppdrag fra Mattilsynet. Programmet har til hensikt å dokumentere fravær av parasitten i elver der den har blitt påvist, og der behandling er gjennomført.

Tidligere infiserte vassdrag kan friskmeldes etter behandling dersom det dokumenteres fravær av parasitten over en periode som tilsvarer maksimal smoltalder i vassdraget, pluss ett års sikkerhetsmargin. De fleste lakseelver i Norge har fire års smoltalder, og dermed blir friskmeldingsperioden fem år.

Arbeid med bekjempelse av parasitten, genbank og reetablering av laks og sjøørret er gjennomført av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Del artikkel