Stor interesse for viltwebinar

Viltsykdommer som kan smitte over til mennesker og husdyr var tema på viltwebinaret som Veterinærinstituttet arrangerte 16. november. Det var stor interesse for webinaret med over 100 påmeldte.

Det ble holdt foredrag om sykdommer hos hjortevilt, ville fugler, harer, rovdyr og villsvin. Erik Lund ved Miljødirektoratet ga en kort innføring i viltforvaltningen i Norge, mens vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet Knut Madslien presenterte Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP).

I videoen under forteller Madslien bl.a. at det er stort behov for å komme ut med informasjon om sykdommer som kommer fra ville dyr, og som kan smitte over til husdyr og mennesker.

Del artikkel