Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 12. september

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet følger sammen med Mattilsynet flere spor i sine undersøkelser av sykdommen som har rammet flere hunder.

Veterinærinstituttet har i dag obdusert to døde hunder. Alle de nå til sammen 12 obduserte hundene viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Det vil bli noen nye obduksjoner i morgen og kommende uke forutsatt at det kommer inn nye kasus. Obduksjon begrenses til kasus som kan bidra til å forstå sykdommen.

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens i ni av de ti obduserte hundene hvor bakteriologitest er klare. Bakteriologiske tester fra dagens obduksjon vil tidligst være klare i morgen. Veterinærinstituttet fortsetter sine undersøkelser av om denne bakterien kan forårsake sykdom av denne karakter og i så fall hvordan den kan gi sykdom.  

Det er forventet delvis til helgen og delvis ut i neste uke å få svar på andre typer laboratorieundersøkelser.

Det er kommet inn nær 100 svar fra veterinærer på spørreskjemaet utarbeidet av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen.

Vi viser til Mattilsynets råd til hundeeiere og veterinærer, og minner om at det er alltid bra å bruke hundepose.

Faktaside om akutt sykdom hos hund - dette vet vi

Vi har opprettet en side med oppdatert informasjon om akutt sykdom hos hund med alvorlig diaré og oppkast. Denne siden vil være oppdatert etterhvert som vi har ny informasjon.

Del artikkel