Statsråden tok første spadetak for Veterinærinstituttet i Tromsø

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad tok i dag det første spadetaket i forbindelse med bygging av Veterinærinstituttets nye lokaler med obduksjonssal i Tromsø. Det var i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 at Regjeringen sikret finansiering av de nye lokalene som er samlokalisert med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Holt.

-Veterinærinstituttets lokaler i Tromsø og en ny obduksjonssal vil bidra til å overvåke og gi kunnskap om dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Å bygge Veterinærinstituttet og NIBIO sine lokaler vegg i vegg vil skape et sterkt landbruksfaglig forskningsmiljø i nord. Forskningen danner kompetanse for regionen, men også for landets matproduksjon, sa statsråd Olaug Bollestad.

Landbruks- og matdepartementet la i revidert nasjonalbudsjett 14. mai framlegg om 30 millioner kroner til å sikre den regionale tilstedeværelsen i Veterinærinstituttet over hele landet. Om lag halvparten av disse midlene er i henhold til Stortingets vedtak i juni avsatt til å finansiere det nye bygget til Veterinærinstituttet på Holt.

Viktig for hele landet

-Statsrådens spadetak er en markering som er svært gledelig for Veterinærinstituttet og for Norge som nasjon. Det er viktig for hele landet at Veterinærinstituttet er tilstede med sin kunnskap i Nord-Norge, sier adm. dir. Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet.

-Situasjonen i nordområdene og de arktiske områdene med endringene i klima, økt turisme og transport, og i tillegg en noe usikker helsesituasjon i Russland, krever tett oppfølging i forhold til dyrehelse og fiskehelse, fortsetter Lenvik. I dag skrev han under på byggekontrakten med den tromsøbaserte entreprenøren TotalRenovering AS.

Da finansieringen kom i orden, hadde Veterinærinstituttet alt det nødvendige av planer, anbud og byggetillatelser på plass. Derfor kan bygget realiseres raskt. Dette gir fire lokale arbeidsplasser, men vil bli en fasilitet til nytte for hele Veterinærinstituttet med samarbeidspartnere og brukere.

De nye lokalene vil blant annet inneholde en ny obduksjonssal. Det legges godt til rette for en styrking av forskningen og diagnostikken innen dyrehelse og dyrevelferd med de nye lokalene. Samlokaliseringen på Holt i Tromsø med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil skape et sterkt landbruksfaglig forskningsmiljø i nord.

Samhandling blir avgjørende

-Samlokaliseringen skal bidra til synergier med bedre og mer integrert forskning på planter dyr, og miljø, og et mer bærekraftig landbruk i nordområdene. Samhandlingen med Universitetet i Tromsø og øvrige kunnskapsmiljøer i nord blir også avgjørende for å lykkes med Veterinærinstituttets satsing i Tromsø, sier Lenvik.

Prosjekteringen av bygget har allerede kommet langt, og det skal stå klart til bruk i løpet av 2020.

Del artikkel