Standard for enhetlig terminologi i oppdrett ute til høring

Revidert standard for enhetlig terminologi for produksjon laks og regnbueørret, NS 9417, er nå ute på høring. Høringsfristen er 10. januar.

Veterinærinstituttet har vært delaktig i arbeidet med høringsforslaget, men en bred komite med representanter fra oppdrettsselskap, leverandører, forskning og forvaltning har bidratt. Forslaget inneholder nesten 500 definisjoner. Det er for første gang inkludert termer som omfatter fiskehelse og –velferd, noe som er viktig for felles forståelse av problemstillingene, bedre kommunikasjon og utveksling av data.

-Vi håper at næringen og alle andre interessenter engasjerer seg i høringen av denne standarden, slik at kvaliteten blir god og eventuelle «hull» i begrepsapparatet kan tettes, sier Ingunn Sommerset, fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Les nyhetssak om høringen på nettsiden til Standard Norge: Der ligger også høringsutkastet.

Ingunn Sommerset

Seksjonsleder - Forskning akvatisk biosikkerhet
Mobilnr: +47 92616360
E-post: Ingunn.Sommerset@vetinst.no

Del artikkel