Sparket i gang «Grønn Plattform»

Prosjektet Grønn Plattform - «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» ble sparket i gang da 60 deltakere møttes digitalt 11. januar.

Prosjektet «Lavutslipps verdikjede for havbruk til havs» ble i september tildelt 93 millioner statlige prosjektmidler fra Grønn Plattform. Prosjektets totalramme er på 185 millioner, det har sju delprosjekt hvorav ett er et kompetanseprosjekt på 40 millioner kroner.

Krever god biosikkerhet og robust smolt

–Oppdrett til havs i store oppvekstsystemer vil kunne skape helse- og velferdsmessige utfordringer for oppdrettsfisken, og det vil være avgjørende at fisken er helsemessig robust ved overføring til disse systemene. I prosjektet vil vi rette innsatsen mot best mulig smitteforebyggende tiltak og smarte overvåkningsmetoder for å avdekke infeksjoner og sårbare fysiologiske og immunologiske tilstander i fiskebestandene tidligst mulig, sier Trude Vrålstad, seksjonsleder forskning fiskehelse, Veterinærinstituttet.

Vrålstad skal lede arbeidspakken for forebyggende biosikkerhet i kompetanseprosjektet, mens seniorforsker Sonal Patel skal lede arbeidspakken for robust smolt i hovedprosjektet. Flere andre forskere fra Veterinærinstituttet deltar også i denne storsatsningen.

Ny samling i mars

Prosjektet har utgangspunkt i Stiim-klyngen og Blue Planet er ansvarlig søker. Professor Ragnar Tveterås fra UiS er prosjektleder.

Kick-off-møtet var planlagt som en fysisk samling, men ble avviklet digitalt på grunn av smittesituasjonen. I mars, 15. og 16., er det ny fellessamling for deltakerne i prosjektet. Planen er da å gjennomføre en fysisk samling på Havets Hus i Stavanger så sant det er mulig.

Kick-off møte for Grønn Plattform (Stiim Aqua Cluster)

 

Del artikkel