Smittsomt virus påvist blant duer i Oslo

Veterinærinstituttet har påvist viruset paramyxovirus type 1 som har ført til en smittsom sykdom blant duer i Oslo. Instituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av viruset.

Paramyxovirus type 1 er et fuglevirus som er smittsomt for en rekke fuglearter, men det varierer hvor syke de blir. Viruset er det samme smittestoffet (agenset) som forårsaker Newcastle disease infeksjon, en svært alvorlig fjørfesykdom. De som har fjørfe eller hobbyfugler selv bør unngå kontakt med syke og eller døde duer.

Paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke sykdom hos menneske, men personer som ved et uhell har vært i nærkontakt med syke eller døde fugler, har i noen tilfeller fått kortvarig øyeinfeksjon.

Bymiljøetaten i Oslo har i samråd med Mattilsynet frarådet mating av byduer, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tette konsentrasjoner av duer.

Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no, og Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Del artikkel