Smittsomt virus nå også påvist blant duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo, Sandefjord og Mysen.

I august påviste Veterinærinstituttet viruset aviært paramyxovirus type 1 etter det ble meldt om sykdom blant duer i Oslo. Nå er viruset også påvist hos ville duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo, i tillegg til en ny påvisning i Oslo. 30. september fikk en due fra Sandefjord påvist viruset og 6. oktober ble det også påvist på en due i Mysen.

Instituttet har analysert innsendte prøver som bekrefter at duene var smittet av viruset.

Aviært paramyxovirus type 1 er et virus som er smittsomt for en rekke fuglearter, men det varierer hvor syke fuglene blir. Viruset er det samme smittestoffet som forårsaker Newcastlesyke/Newcastle disease, som er en svært alvorlig fjørfesykdom, og er kategorisert som Liste 1-sykdom. Newcastle disease har nylig blitt påvist hos en fjørfebesetning i Rogaland. Det er imidlertid ulike varianter av viruset som er påvist hos duer og fjørfe. Som et føre-var-prinsipp for å hindre smitte bør alle som håndterer fjørfe eller hobbyfugler unngå kontakt med syke og/eller døde duer..

Aviært paramyxovirus-1 fra fugl gir ikke alvorlig sykdom hos menneske, men mennesker kan i noen tilfeller få en kortvarig øyeinfeksjon.

Bymiljøetaten i Oslo har i samråd med Mattilsynet frarådet mating av byduer, særlig på steder der de vanligvis blir matet og der fuglene kommer i nær kontakt med andre fuglers ekskrementer. Smitten spres lett der det er tett konsentrasjon av duer.

Ved funn av syke eller døde fugler der det mistenkes smittsom sykdom, skal Mattilsynet kontaktes på e-post postmottak@mattilsynet.no. Mattilsynet vil – eventuelt i samråd med Veterinærinstituttet – vurdere om fuglen skal prøvetas eller ikke.

Del artikkel