Små molekyler i hud- og gjelleslim kan fortelle noe om fiskens helsetilstand

Metabolitter er små organiske molekyler knyttet til reaksjoner i celler. Flere studier av disse har vist at de kan brukes til å beskrive sykdomsprosesser og risiko for fremtidig sykdom hos mennesker. Veterinærinstituttet har derfor ønsket å utvikle liknende analysemetoder for prøver fra hud- og gjelleslim fra fisk for å kunne bidra til tidlig påvisning av sykdom og bedre behandlingsmetoder.

Dette er et arbeid som nå intensiveres i Veterinærinstituttets pågående strategiske instituttsatsning BIO-Direct, og er et tema i Veterinærinstituttets artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for juni.

-Her har BIO-Direct-teamet vist at også bedøvelsesmidler endrer sammensetningen av små molekyler i hud og gjelleslim. Alle slike detaljer betyr noe for at vi i framtiden skal kunne tolke slike data og benytte dem som pålitelige markører for fiskens helse. Det fine med slimprøver er at man kan gjøre skånsomme analyser på levende fisk. Det er et stykke fram til man har etablert slim-målinger som helsekontroll, men dette er et skritt i riktig retning, sier prosjektleder Maria K. Dahle.

BIO-Direct har mer enn 20 involverte forskere fordelt på seks tverrfaglige arbeidsteam. Prosjektet omfatter både fisk og landdyr, og har mye aktivitet rettet mot laks.

Et av prosjektets hovedmål er å identifisere nye biomarkører for helsediagnostikk ved bruk av slim og blodprøver, og metabolomikk, proteomikk og medisinsk biokjemi er sentralt i dette kartleggingsarbeidet. Seniorforskerne Silvio Uhlig (leder for teamet som fokuserer på biomarkører) og Lada Ivanova er ekspertene på metabolitter og metabolomikk, og her samarbeider de tett med forskere ved avdeling for Fiskehelse. Blant annet Haitham Tartor som har raffinert prøvetagningsmetoder for fiskeslim.

Her kan du lese hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett.

Del artikkel