Små endringer gjør ILA-virus farlig

Denne saken er eldre enn to år

For første gang har forskerne funnet og vist hvordan viruset som forårsaker Infeksiøs lakseanemi (ILA), kan gå fra å gi en ufarlig «forkjølelse» til en farlig «influensa» gjennom små mutasjoner. 

{{GALLERY}}
Lakseinfluensa eller infeksiøs lakseanemi (ILA) sammenlignes ofte med en ulmebrann som kan blusse opp. Lakseinfluensa er ikke farlig for men­nesker, men kan være dødelig for lak­sen. For første gang har forskerne klart å påvise det første trinnet og over­gangen fra «snill» variant til en litt mer far­lig virusvariant. Det betyr at hypotesen om at HPR0-virus ("snill" variant) kan endre seg og gi infeksjon og sykdom hos fisken er bekreftet. Les saken på forskning.no

Del artikkel