Slik bestilles prøvetakingsutstyr for å teste hjortevilt for skrantesjuke 

I forbindelse med kartlegging av skrantesjuke 2022 skal hjortevilt testes for skrantesjuke (CWD). Utstyret kan nå enkelt bestilles hos Veterinærinstituttet fra nettsiden www.utstyrsbestilling.no.

Merk at bestilling via mail, telefon, og hjemmesidene våre avvikles.

Det er kommunene som har ansvar for å bestille prøvetakingsutstyr for skrantesjuke (CWD) når det gjelder testing av elg og hjort, mens villreinnemdene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr når det gjelder rein.

Villreinnemdene kan også avtale med villreinutvalgene at de bestiller prøvetakingsutstyr direkte. Det er jeger eller jaktlag som skal ta prøver av dyret og sende dem til Veterinærinstituttet for analyse.

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Gå til Veterinærinstituttet nettbutikk for bestilling av prøveutstyr på www.utstyrsbestilling.no. Velg ønsket prøveutstyr, skriv inn adressen, og velg levering. Bestilling er fortsatt kostnadsfritt. Det er ikke nødvendig å opprette brukerkonto for å gjennomføre bestillinger, men det anbefales hvis dere bestiller jevnlig. Da kan dere lagre adresser og følge ordreflyt. Se på infosidene til nettbutikken for veiledning.

Merk! endret e-postadresse ved spørsmål

Har du spørsmål angående prøvetakingsutstyr, ta kontakt med Veterinærinstituttet på e-post utstyr@vetinst.no  eller på telefon 95 78 75 94

NB! Merk at den tidligere e-postadressen utstyrsbestilling@vetinst.no ikke lengre blir lest.

For info om hvilke prøver som skal tas og hvordan les på hjorteviltportalen: Informasjon om hvordan man tar ut prøve av hjerne og lymfeknuter.

Nasjonalt kartleggingsprogram

Det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuke driftes av NINA og Veterinærinstituttet på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Les mer om hvilke dyr og  hvor i landet dyrene skal testes på hjorteviltportalen

 

 

Del artikkel