Skal undersøke helseeffekter av hormonforstyrrende stoffer

Denne saken er eldre enn to år

Det finnes både naturlige og menneskapte hormonforstyrrende stoffer. Norge er sterkt representert i et nytt EU-prosjekt der Veterinærinstituttet, NMBU og Folkehelseinstituttet er med og skal se på virkning og kombinasjonseffekter av slike stoffer og hvordan de påvirker helsa i ulike delprosjekt.

Veterinærinstituttet skal undersøke cyanobakterier i vann som skiller ut stoffer med østrogenlignende effekt. - Vi vet lite om hvilke kjemiske substanser dette dreier seg om og vi ønsker å finne ut mer og utvikle metoder for å analysere disse stoffene, sier Gunnar Sundstøl Eriksen som leder delprosjektet sammen med Chris O. Miles.

Les saken på forskning.no 

Del artikkel