Skal bidra til mer kunnskap om årsaken til laksepox

Veterinærinstituttet skal forske på å utvikle ny kunnskap om faktorer som er avgjørende for utfallet av infeksjon med laksepoxvirus. Instituttet har fått bevilgning på ni millioner kroner fra forskningsrådets Havbruksprogram til å jobbe med forskningsprosjektet IMMUNOPOX som har dette som hovedfokus.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet er at i 2015 publiserte Veterinærinstituttet og National Institute of Health i USA (NIH) genomet, (hele arvematerialet i en organisme) til laksepoxviruset og karakteriserte gjellesykdommen viruset kan gi.  Nye studier tyder på at laksepox er vidt utbredt og et alvorlig velferdsproblem med alvorlige økonomiske konsekvenser. 

-IMMUNOPOX vil bidra til grunnleggende kunnskap om laksens immunrespons mot laksepoxvirus og samtidig kaste lys over laksens immunsystem. Dette kan være avgjørende for blant annet vaksineutvikling mot laksepox og andre infeksjonsykdommer. IMMUNOPOX skal påvise faktorer som er avgjørende for utfallet av infeksjon med laksepoxvirus: akutt og høy dødelighet eller ingen dødelighet i det hele tatt, forteller forsker ved Veterinærinstituttet Mona Gjessing som leder prosjektet.

I forskningsprosjektet IMMUNOPOX skal Veterinærinstituttet samarbeide med forskere fra Veterinærhøgskolen NMBU og gjennom prosjektet SALPOX også forskere fra NIH. Prosjektet skal vare i fire år fra 2020-2023.

-SALPOX, som er et pågående prosjekt støttet av forskningsrådet og ledet av Veterinærinstituttet, har lyktes med å gjenskape manifestasjonene med akutt og høy dødelighet eller ingen dødelighet i det hele tatt. Dette åpner for studier som kan gi kunnskap om faktorer som er avgjørende for utfallet av infeksjon med laksepoxvirus og som er hovedfokus i IMMUNOPOX, sier Gjessing.

Del artikkel