Ser lovende ut for friskmelding av Lærdalselva

Denne saken er eldre enn to år

Det er knyttet stor spenning til om Lærdalselva kan friskmeldes for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2017. Den berømte lakseelva er inne det femte, og siste året i friskmeldingsprogrammet, et program som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet.

Det endelige svaret på om elva er fri for parasitten vil foreligge etter at de siste prøvene er samlet inn og undersøkt i begynnelsen av oktober i år, sier prosjektleder ved Veterinærinstituttet Sigurd Hytterød. Hvis disse analysene viser at fisken er frisk, vil Veterinærinstituttet anbefale Mattilsynet å friskmelde den berømte lakseelva.

Lærdalselva - sentral for utvikling av behandlingsmetode

Den første delen av årets friskmeldingsundersøkelse er allerede gjennomført.

-I slutten av august samlet vi inn 204 laksunger fra 20 stasjoner i elva. Disse fisken er nå undersøkt, og G. salaris ble ikke påvist. Dette lover godt med tanke på en friskmelding, forteller han. 

Lærdalselva ble behandlet med aluminiumsulfat (AlS-metoden) i 2011 og 2012. AlS-metoden er en skånsom behandlingsmetode som kan fjerne G. salaris fra vassdrag uten at laks og annen fisk dør. Lærdalselva var en sentral arena for utvikling av AlS-metoden, og det er knyttet stor spenning til resultatet fra behandlingen.

Suksess vil være en milepæl 

-Hvis Lærdalselva friskmeldes i 2017 vil dette være en milepæl i  arbeidet med å bekjempe gyro. Det vil nemlig bety at AlS-metoden har vist seg som en egnet metode for å utrydde lakseparasitten, og at forvaltningen dermed har flere metoder enn rotenonbehandling å spille på i det videre arbeidet med å utrydde parasitten fra alle norske laksevassdrag, avslutter han.

Del artikkel