Salmonella-utbrudd etter smitte fra slanger til mennesker

Folkehelseinstituttet har etterforsket et nasjonalt utbrudd med Salmonella Enteritidis (S. Enteritidis)-infeksjon. Det er så langt 13 bekreftede smittetilfeller over 3 år. Veterinærinstituttet bekrefter at det er samme genotype som i prøve fra slange.

Prøvene er helgenomsekvensert og viser lik genotype. Samme genotype av S. Enteritidis er også funnet i en prøve fra en slange (kornsnok) som Veterinærinstituttet har analysert. Veterinærinstituttet har rollen som Nasjonalt Referanselaboratorium for salmonella hos dyr og i mat og miljø.

De som har slanger, eller andre reptiler som hobby- eller kjæledyr, bør ta ekstra forholdsregler og alltid vaske hendene etter håndtering og fôring av dyrene for å unngå å bli syk med salmonellose.

Folkehelseinstituttet har så langt intervjuet 12 av de 13 personene som ble smittet med Salmonella og åtte av disse har enten hatt direkte eller indirekte kontakt med slanger. Epidemiologiske undersøkelser og helgenomsekvensering har bekreftet sammenhengen mellom Salmonella-utbruddet hos mennesker og kontakt med reptiler.

–Vi har lenge vært kjent med at salmonella smitter fra slanger til mennesker. Vi frarådet forskriftsendringen i 2017 som tillot å holde reptiler som kjæledyr. Det var særlig med tanke på salmonella smitte fra slanger til mennesker, sier forsker Bjarne Bergsjø ved Veterinærinstituttet.

Utbruddet i Norge er forårsaket av samme S. Enteritidis bakterie som er funnet i et utbrudd fra Storbritannia knyttet til Salmonella-infiserte mus og rotter brukt som fôr til reptiler. Utbruddet i Storbritannia strekker seg fra flere år tilbake i tid og frem til i dag og inkluderer nær 850 personer, der de fleste holdt reptiler som kjæledyr:

Utbruddet i Storbritannia understreker at man også bør rette oppmerksomhet mot at fôret til reptiler (for eksempel gnagere som fryste mus) kan være smittebærende. 

I Norge, undersøker FHI og Mattilsynet videre hvilket fôr reptileiere har benyttet og hvilken leverandør fôret kommer fra. Frysing dreper ikke Salmonella så håndtering av rå eller frossen og tint kjæledyrmat, som mus eller rotter, vil utgjør en risiko for salmonellose dersom dyrene allerede er bærer av Salmonella. Virksomheter som omsetter fôr i Norge har ansvar for å sikre trygt fôr, og det er krav om fravær av salmonella i fôret. 

–Vi anbefaler at de som håndterer reptiler og fôrer dem alltid vasker hendene godt med vann og såpe etter kontakt med dyrene, deres fôr eller med deres terrarier/akvarier. Hansker kan også benyttes ved håndtering av fôr og rengjøring, men hendene bør uansett vaskes godt med varmt vann og såpe etter fôring, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet. Hun påpeker videre viktigheten av å påse at barn i hus hvor reptiler holdes som kjæledyr vasker hendene godt etter kontakt med reptiler og før inntak av mat. Dette gjelder selv om de ikke berører dyret direkte.

Om Salmonella hos reptiler

Salmonella er bakterier som kan finnes i tarmen til mange dyr, spesielt reptiler. Reptiler kan være bærere av bakteriene uten at de viser noen symptomer på sykdom og spre den videre til mennesker. De fleste reptiler bærer Salmonella i tarmen i måneder eller år etter å ha spist forurenset fôr, og smitten kan spre seg til eierne og andre husstandsmedlemmer. God håndhygiene etter håndtering er viktig.

 

Del artikkel