Røde blodceller – sensorer for laksens helsetilstand?

Røde blodceller er livsviktige. De forsyner kroppen med oksygen, og laksens blodceller frakter oksygen kanskje enda mer effektivt enn våre blodceller gjør. Men det er ikke det eneste de røde blodcellene i laksen kan. De har en cellekjerne som kan uttrykke en mengde gener og de har sensorer for virus og stresshormoner og mye mer, som endrer seg når de får signaler fra omgivelsene.

Dette er tema i en ny artikkel fra Veterinærinstituttet i spalten «Vitenskapet» i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett, men i hvert nummer bidrar instituttet med oppdatert kunnskap om fiskehelse. Artikkelen handler om forskningsprosjektet RED FLAG og hvordan det forskes på responser i laksens røde blodceller.

-Det er mye vi ikke vet om laksens røde blodcellers reaksjoner og egenskaper, og hvordan alle disse funksjonene påvirker hverandre. Og kanskje kan vi hente inn nyttig informasjon om fiskens tilstand ved å analysere de røde blodcellene, forteller seniorforsker ved Veterinærinstituttet Maria K. Dahle, som har skrevet artikkelen sammen med forskerne Mona Gjessing og Thomais Tsoulia.

Laksens røde blodceller har en cellekjerne som er nesten som cellens «hjerne». Den kan styre cellens reaksjon på omgivelsene og dens evne til å forandre og tilpasse seg. Cellekjernen er cellens databank og ordresentral. Men hvorfor er vi så interessert i laksens røde blodceller?

-Det har vist seg at de også er viktige under virusinfeksjoner. Viruset som gir hjerte og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), Piscine orthoreovirus (PRV), bruker røde blodceller til å produsere nye virus, og at Infeksiøs lakseanemi-virus (ILAV), binder seg til de røde blodcellene og kan gi alvorlig anemi. I laks som er syke pga laksepoxviruset så ser vi også i mange tilfeller at de røde blodcellene brytes ned. Men har cellene i seg selv enda mer å fortelle oss? I prosjektet RED FLAG vil vi studere hvordan cellene reagerer på ytre stimuli. Vi har nemlig en hypotese om at de røde blodcellene kan fortelle oss om fisken ikke har hatt det bra eller om den er i ferd med å bli syk, også av andre grunner enn virus. Derfor har vi valgt prosjektnavnet «RED FLAG», eller et varselsignal om helsetilstand, sier Dahle.

→ Her kan du lese hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett.

Del artikkel