Risikobasert overvåking av mink mot koronasmitte

Denne saken er eldre enn to år

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet fra november iverksatt risikobasert overvåkning for SARS-CoV-2 i norske minkfarmer. Dette inkluderer både testing av dyr og en ukentlig spørreundersøkelse om helsesituasjonen til minken i samtlige minkfarmer i landet.

Minkprodusenter får med dette tilbud om å få undersøkt prøver av selvdøde eller syke/skadde mink etter at de er avlivet. Prøvetakingsutstyr er sendt alle minkprodusenter i Norge. I tillegg mottar minkprodusenter hver uke en elektronisk spørreundersøkelse om det blant annet er observert symptomer hos mink.

–Veterinærinstituttet har begynt å få inn minkprøver fra norske minkbønder i denne passive, risikobaserte overvåkingen. Det er hittil ikke funnet koronasmitte i analyser av innkomne prøver. Overvåkingen av mink vil fortsette for å øke sannsynligheten av at eventuell koronasmitte i minkfarmer i Norge kan oppdages raskt, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp. Hun berømmer samarbeidsviljen hun opplever fra minkbøndene og Norges Pelsdyralslag overfor instituttet og Mattilsynet.

En eventuell påvisning vil bli håndtert av Mattilsynet i tråd med gjeldende regelverk og i samråd med Veterinærinstituttet og folkehelsemyndighetene.

Bakgrunn

Allerede våren 2020 viste kinesiske forskere at kattedyr og ildere er mottakelige for koronavirus. Hittil er det kun blant mink i pelsdyrnæring at smitten har vist evne til å utbre seg, og den er nå påvist i minkfarmer i flere land (Nederland, Danmark, USA, Sverige, Spania, Italia og Hellas).

Det er mest trolig at smitten kommer inn i minkfarmene fra mennesker som jobber med dyrene. Mattilsynet og Veterinærinstituttet har derfor anbefalt gode biosikkerhetsrutiner for mennesker som skal inn på gårdene, god overvåking og forsterket testing av syke eller døde dyr.

Forrige uke publiserte Helsedirektoratet en vurdering av risiko for koronasmitte blant norsk mink basert på vurderinger gjort av Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

→ Helsedirektoratets svar på vurdering av mink og covid-19 (oppdrag 123)

Del artikkel