Risiko for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk

Villfisk og oppdrettsfisk lever i samme miljø med risiko for å smitte hverandre. Bakterier, virus, parasitter og sopp kan overføres mellom oppdrettsfisk og villfisk både i ferskvann og i sjø. En ny rapport har samlet etablert kunnskap om muligheten for slik smitteoverføring.

Rapporten «Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk – Kunnskapsstatus og risikovurdering» er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Rapporten viser at effektive og kunnskapsbaserte tiltak for forebygging, kontroll og bekjempelse av infeksjonssykdommer er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av både oppdrettsfisk og villfisk. Forskningsbasert kunnskap danner også grunnlaget for vurderinger av risiko ved smitteoverføring mellom ulike kategorier av fisk.

Utviklingen innen akvakulturnæringen har ført til en betydelig forskningsproduksjon av publikasjoner og rapporter om biologiske og medisinske forhold hos akvatiske organismer. Rapporten oppsummerer viktige funn fra ulike vitenskapelige undersøkelser omkring smittestoffer hos oppdrettsfisk og villfisk, med spesiell vekt på kunnskap som har betydning for risikovurderinger for overføring av smittestoffer.

Her kan du lese rapporten.

Del artikkel