Regjeringen styrker satsingen på fiskehelse

Regjeringen vil styrke satsingen på fiskehelse og prioritere bekjempelse av skrantesjuke (CWD) og antibiotikaresistens. Det kommer frem i forslaget til Statsbudsjettet for 2019, som ble lagt frem i dag.

Regjeringen har gjennom flere år satset på marin forsking, og foreslår for 2019 å bevilge 30 millioner til havets helse, hvorav 5 millioner kroner er satt av til kunnskapsutvikling ved Veterinærinstituttet.

Les pressemelding om styrking av kunnskap om havets helse fra Nærings- og fiskeridepartementet >

- Det er fortsatt helseutfordringer knyttet til havbruk. Ny teknologi og økt forskningsinnsats gir muligheter for å finne løsninger. Økt forskningsinnsats på havets helse er i tråd med regjeringens havstrategi, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Antibiotikaresistens og CWD

Innenfor Landbruks- og matdepartementets budsjettområde, er antibiotikareistens og skrantesjuke (CWD) to av hovedprioriteringene. Regjeringen setter mye inn på at denne sykdommen ikke skal få fotfeste i Norge.

Les pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet >

- Det er positivt at det jobbes med å få en tilstrekkelig avklaring på skrantesjuke, som er svært viktig å få bekjempet for å fortsatt ha håp om å ha friske hjortviltbestander i Norge. Det er positivt at Landbruks- og matdepartementet framhever betydningen av forskningen ved Veterinærinstituttet for å kunne skille mellom den åpenbart smittsomme varianten av skrantesjuke og andre varianter funnet på andre hjortedyr, sier Lenvik.

Forslag til budsjett

Forslag til tilskudd til Veterinærinstituttet over Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2019 er 97,8 millioner kroner i 2019 mot 97, 0 millioner i saldert budsjett for 2018.

Post 53 omstillingsmidler instituttsektoren foreslås avviklet fra 2019. Her har Veterinærinstituttet fått tilskudd på cirka 1,5 millioner kroner i forbindelse med forberedelse til flytting til Ås i 2018. 

Forslaget til tilskudd til Veterinærinstituttet over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett er 63, 8 millioner kroner i 2019 mot 57 787 i 2018. 

Kontaktpersoner:

Gaute Lenvik, administrerende direktør

Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør

Del artikkel