Regjeringen foreslår økt engangsbevilgning til NIBIO og Veterinærinstituttet

Nye endringer i statsbudsjettet foreslår økt grunnbevilgning til NIBIO og Veterinærinstituttet med til sammen 15 millioner kroner. I en situasjon med lavere inntekter, skal dette bidra til å opprettholde den faglige aktiviteten.

Veterinærinstituttet henter omkring halvparten av inntektene fra eksterne kilder utenom bevilgninger, og etterspørselen i tjenester har blitt redusert som følge av koronasituasjonen. Regjeringen la fredag 29. mai frem en tiltakspakke hvor det foreslås en engangsbevilgning som Norsk forskningsråd vil fordele mellom NIBIO og Veterinærinstituttet.

- Som mange andre forskningsinstitutter her i landet er også NIBIO og VI rammet av reduserte inntekter. I denne krevende situasjonen er det nødvendig at staten bidrar for å opprettholde både arbeidsplasser og kompetanse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Både NIBIO og Veterinærinstituttet har stor betydning for matberedskapen i Norge, og det er viktig å opprettholde forskning- og utviklingsarbeidet.

Les saken fra regjeringen her.

Del artikkel