Pukkellaks oppdaget i flere norske elver

Denne saken er eldre enn to år

Pukkellaksen har vært observert i lakseelvene langs hele norskekysten i år. Dette er den minste arten av stillehavslaksene, og er ikke en naturlig utbredt art i Norge. 

Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er svartelistet laksefisk. Den har etablert seg i enkelte vassdrag i Finnmark ved en sekundærspredning fra utsettinger av arten i vassdrag på Kolahalvøya på slutten av 50-tallet, men er ganske uvanlig å observere i større antall lenger sør i Norge.

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.

-Veterinærinstituttet har fortløpende sortert ut skjellprøver på pukkellaks vi har fått i ulike skjellprosjekter, både fra sportsfiske, overvåkningsfiske og stamfiske, til NINA sin samling. Vi har i tillegg hentet inn en del hele individer vi har fått beskjed om rundt omkring i Trøndelag/Nordland, sier Bjørn Florø-Larsen forsker ved Veterinærinstituttets seksjon for miljø- og smittetiltak i Trondheim.

Fangster av pukkellaks skjer hvert år i Norge, mest i Finnmark nær grensa til Russland, men også enkeltindivid over hele landet, helt ned til Sørlandet. I år er det meldt om flere observasjoner av arten og sportsfiskere har rapportert om fangster i godt over 100 elver fra Oslofjorden og helt opp til Finnmark.

-Vi fikk nylig også inn den første rapporten om et potensielt nyklekt pukkellaksyngel. Fisk som ble fanget i Jølstra er videresendt til Veterinærinstituttet. Denne fisken blir nå inkludert i samlingen til NINA, som Veterinærinstituttet har bidratt til i hele sommer. Artsidentifiseringen er bekreftet av flere biologer i det norske forskningsmiljøet, samt en amerikansk ekspert på stillehavslaks, sier Florø-Larsen.

Del artikkel