Portforbudet for fjørfe oppheves

Denne saken er eldre enn to år

Mattilsynet har etter anbefaling fra Veterinærinstituttet besluttet å oppheve portforbudet for fjørfe som ble iverksatt i fjor vinter etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i Sverige, Finland og Danmark. Portforbudet oppheves fra og med 1. juni. 

I perioden hvor forskriften har vært aktiv har det vært krav om at fjørfe som skal holdes utendørs må være innhegnet og under tett tak. Det har også vært registreringsplikt for hobbyfjørfehold, og forbud mot dyreansamlinger og dueslipp. 

Det store utbruddet med fugleinfluensa som har rammet 29 Europeiske land, inkludert Sverige, Danmark og Finland, er i ferd med å klinge av.

-Veterinærinstituttet har undersøkt i underkant av 180 prøver fra trekkfugl og fra villfugler som er funnet døde i naturen. Det er ikke påvist smitte med fugleinfluensa i noen av prøvene. Trekkfuglsesongen er nå avsluttet, og man regner faren for smitte av fugleinfluensa fra villfugler til fjørfe og fugler i fangenskap som svært liten. På dette grunnlag oppheves portforbudet fra og med 1. juni, forteller Siri Sjurseth, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet. 

Den generelle varslingsplikten ved funn av mange døde villfugl i et avgrenset område eller forøket dødelighet i fjørfeflokken er fortsatt gjeldende.

Mattilsynets nettmelding.

Del artikkel