Plan for ivaretakelse av Veterinærinstituttets oppgaver

Denne saken er eldre enn to år

Landbruks- og matdepartementet etterspurte i forbindelse med Veterinærinstituttets anstrengte økonomisk situasjon en plan for ivaretakelse av instituttets oppgaver.

I denne forbindelse har instituttets styre vedtatt en plan som beskrive hvilke strategiske vurderinger som planlegges, spesielt med hensyn til fremtidige oppgaver i de regionale enhetene, og arbeidsdeling mellom de regionale enhetene og hovedkontoret.

Planen bygger på Veterinærinstituttets rolle i den nasjonale matforvaltningen, og de oppgaver som instituttet ivaretar i forhold til Mattilsynets ansvar for nasjonal beredskap mot alvorlige dyre- og fiskesykdommer i Norge.

Du kan se planen her.

Del artikkel