PD SAV3 var PD SAV2

Veterinærinstituttet avkrefter funn av PD-virus varianten SAV3 på en sjølokalitet i Kristiansund i Møre og Romsdal som ble stilt i begynnelsen av august. Det ble på første prøveuttak stilt en PD-diagnose med både SAV2 og SAV3 i samme prøveuttak. Virusprodukt fra det originale prøveuttaket og oppfølgingsprøver er nå karakterisert på nytt, og de nye resultatene viser at det bare er PD med SAV2 på denne lokaliteten.

Det er ikke helt avklart hvorfor denne laboratoriefeilen oppstod, men mest sannsynligvis har det vært en ombytting av rør eller prøvemateriale fra en annen innsendelse. I prøvematerialet fra en annen lokalitet lenger sør i Møre og Romsdal er det nå bekreftet påvisning av PD med SAV3.

- Veterinærinstituttet beklager den laboratoriefeilen som er gjort med de konsekvensene det har medført at vi har varslet et feil resultat på karakteriseringen av PD-virus. Etter bekjempelsesplanen for PD er håndteringen av sykdommen avhengig av hvilken PD-variant som blir påvist og den geografiske lokaliseringen av det berørte anlegget. Veterinærinstituttet er lei for de skadevirkningene dette kan ha gitt for virksomhetene det gjelder, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp.

Veterinærinstituttet har varslet de berørte virksomhetene og Mattilsynet om saken.

Veterinærinstituttet har allerede i gang oppfølgende undersøkelser for å klarlegge detaljene i det som har skjedd. Alle uønskete hendelser på laboratoriet blir varslet inn i avvikssystemet til Veterinærinstituttet, og de vil derfor bli håndtert med korrigerende tiltak for at dette ikke skal skje i fremtiden.

Omleggelsen av prøveinnsendelse og analyser av prøver er i ferd med å bli endret som følge av Veterinærinstituttets nylig oppstartede prosjekt for digitalisering av fiskediagnostikken. Nye standarder og rutiner som følge av omleggingen vil ytterligere forbedre prøveflyt og sporbarhet.

Kontaktpersoner

Jorun Jarp

Beredskaps- og sikkerhetsdirektør
Mobilnr: +47 90056216
E-post: jorun.jarp@vetinst.no

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: asle.haukaas@vetinst.no

Del artikkel