Påvist atypisk skrantesjuke hos elg i Vinje

Mistenkt skrantesjuke hos en selvdød elg fra Vinje i Telemark er nå bekreftet som «atypisk» skrantesjuke.

Veterinærinstituttet har varslet om påvist skrantesjuke hos en elgku fra Vinje kommune, der lymfatisk vev var uten påvisbare prioner.

Påvisningen hos elgen i Vinje er forenlig med tidligere funn hos hjortekolle fra Etne i september, samt funn på elg og én hjort fra Gjemnes i 2017.

 «Atypisk» skrantesjuke defineres ut i fra manglende påvisning av prioner i lymfatisk vev, med de diagnostiske metodene som brukes. Skrantesjuke hos nordisk elg og hjort har vært sporadisk. Hos villrein har skrantesjuke vist seg smittsom mellom levende dyr.

Del artikkel