Pasteurella skyensis identifisert i Norge for første gang

Veterinærinstituttet har nå for første gang bekreftet identifikasjon av Pasteurella skyensis fra syk oppdrettslaks i Norge.

Veterinærinstituttet rapporterte i juni 2020 om fremmarsj av en tidligere ukjent Pasteurella-variant i norsk oppdrettslaks. 

P. skyensis har tidligere bare blitt identifisert i forbindelse med sykdom i laks oppdrettet på vestkysten av Skottland.

-Funn av enda en ny Pasteurella-variant i norsk lakseoppdrett er urovekkende, og viser at det kan finnes et større reservoar enn tidligere antatt av sykdomsfremkallende Pasteurella i norske farvann. Dette understreker igjen behovet for mer kunnskap om disse bakteriene som er blitt et stort sykdoms- og velferdsproblem for den norske oppdrettsnæring i senere tid, sier seniorforsker Duncan Colquhoun ved Veterinærinstituttet.

Den nye varianten ble identifisert i bakteriologisk rutinediagnostikk ved Veterinærinstituttet, og identiteten bekreftet ved helgenomsekvensering av bakterien (sekvensering av helearvestoffet). Veterinærinstituttet har i de senere årene bygget opp teknologi og kapasitet som muliggjør rask identifisering av ukjente bakterier, og er nå i sluttføring av et prosjekt rettet mot kartlegging av den genetisk diversitet blant aktuelle fiskepatogene Pasteurella.

Veterinærinstituttet oppfordrer til innsendelse av mistenkte Pasteurella isolater dyrket fra syke laks, for raskt og presis diagnose og for å skape best mulig oversikt av Pasteurella situasjonen i felt.

Del artikkel