Pasteurella kan gi sykdom hos både laks og rognkjeks

Infeksjoner med bakterien Pasteurella øker hos laks, og Veterinærinstituttet har påvist en variant av bakterien som har gitt sykdom både hos laks og rognkjeks.

Sykdommen pasteurellose er kjent hos både laks og rognkjeks. Hos laks påvises sykdommen sporadisk, men det har i den senere tid vært en økning. Pasteurellose er vanlig hos rognkjeks. Til nå har bakteriene som forårsaker sykdommen hos de to fiskeartene vært beslektet, men forskjellige. Nylig er det påvist ett tilfelle der samme variant gir sykdom både hos laks og rognkjeks.

I Norge ble pasteurellose med øyebetennelse og byller først beskrevet hos norsk oppdrettslaks i 1991 og er deretter påvist med uregelmessige mellomrom i matfiskanlegg i nord- og sørvest-Norge. Sykdommen er kjent for mange som «varracalbmi» (blodøye på samisk). Pasteurella skyensis, som er nært beslektet med norske Pasteurella spp., har vært årsak til høy dødelighet hos laks i Skottland i senere år. 

Veterinærinstituttet registrerte i 2018 en økning i antall Pasteurella-infeksjoner hos laks. I løpet av sommer og høst ble infeksjonen påvist hos laks (1,5- 4,5 kg) på syv lokaliteter på vest- og sørvestlandet og i vår er det registrert et utbrudd på nordvestlandet. Dødeligheten har variert fra lav til 100-150 fisk om dagen. Påvisninger av pasteurellose hos rognkjeks var noe lavere i 2018 enn forgående år og det ble rapportert om lav til akutt forhøyet dødelighet hos denne fiskearten.

Artsbestemmelse av Pasteurella spp. som vi finner hos laks og rognkjeks i Norge er ikke avklart, men tidligere undersøkelser har vist at de tilhører to forskjellige men nært beslektede grupper. Begge er forskjellig fra Pasteurella skyensis. I ett tilfelle høsten 2018 ble det for første gang påvist at samme variant av Pasteurella har gitt sykdom både hos laks og rognkjeks og på samme lokalitet. Dødeligheten i dette tilfellet var rapportert som lav både på laks og rognkjeks.  Om smitten har gått fra laks til rognkjeks eller fra rognkjeks til laks, er ikke kjent. Veterinærinstituttet er interessert i om det er registret lignende tilfeller, for å kunne vurdere betydningen av dette.

Del artikkel