Parvovirus-infeksjon hos hund

Denne saken er eldre enn to år

Parvovirus-infeksjon hos hund, også kalt hundepest, er en svært smittsom sykdom. Svært mange hunder vaksineres mot parvovirus i Norge og vaksinen er en av de såkalte «kjernevaksinene» til hund, som også innbefatter HCC (smittsom leverbetennelse) og valpesyke.

Parvovirus-infeksjon hos hund er en C-sykdom, og veterinærer som påviser denne sykdommen skal rapportere funnet til Mattilsynet.

Påvisning i Arendal og Haugalandet

Mattilsynet er informert om at det er påvist parvovirus-infeksjon hos noen hunder i Sør-Norge. I de tilfellene som er kjent for Mattilsynet var det valper som fikk påvist smitte og disse var til dels uvaksinerte. Det er viktig å være klar over at de fleste vaksiner ikke beskytter 100% mot den aktuelle sykdommen. Fullvaksinerte dyr risikerer også å bli smittet, men blir sjelden alvorlig syke.

Det mistenkes ikke noe større sykdomsutbrudd og det er ikke mistanke om at dette dreier seg om et nytt eller endret virus. Parvovirus påvises sporadisk hos hund i Norge.

Informasjon om hundens parvovirus

Parvovirus-infeksjon gir alvorlig oppkast og diaré - først og fremst hos unge, uvaksinerte hunder. Viruset smitter enten direkte fra hund til hund eller indirekte via sko, klær, hender og andre gjenstander som har hatt kontakt med en smittet hund eller dens avføring eller oppkast.

I Norge er parvovirusinfeksjon sjelden hos hund, men sporadiske tilfeller forekommer. Årsaken til at sykdommen er uvanlig er at norske hunder i stor grad er vaksinert.

Vaksinasjon er en effektiv beskyttelse

Vaksinasjon er et svært viktig tiltak mot parvovirusinfeksjon. Fullvaksinerte hunder blir svært sjelden syke av parvovirus og alle hunder bør derfor vaksineres mot parvovirus. Valper kan vaksineres for første gang ved 7-8 ukers alder. Alle valper bør i tillegg vaksineres ved 12 ukers alder, fordi antistoffer overført fra mordyret kan forstyrre immunresponsen ved vaksinasjon av yngre valper.

Valper som har begrenset kontakt med andre hunder, kan vaksineres første gang når de er 12 uker gamle. Dersom valper først vaksineres ved 12-ukers alder, er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig med én vaksinedose. Valpen regnes som beskyttet og fullvaksinert 2 uker etter denne vaksinasjonen.

Dersom det bekreftes utbrudd av parvovirus i et geografisk område, kan man i tillegg vurdere vaksinasjon også ved 16 ukers alder. Deretter anbefales det revaksinasjon ved 6 måneders alder og av fullvaksinerte hunder hvert 3. år.

Informasjon til hundeeiere

Det er ingen grunn til å endre dine rutiner med hunden basert på de tilfellene som er meldt inn til Mattilsynet nå.

Dersom hunden din ikke er vaksinert anbefales det å få dette gjort, for å beskytte den mot sykdom.

Del artikkel