Påmelding til prøvetaking av ender for fugleinfluensa

Denne saken er eldre enn to år

Registrering som prøvetaker for høsten 2019 har åpnet. Det legges opp til prøvetaking fra 400 ender felt under jakt. Påmeldingsfrist er 14. juli 2019. 

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet prøvetaking av ender for fugleinfluensa i fylkene Rogaland, Østfold, Trøndelag og Hedmark. Vi ønsker primært prøver fra viktige gressender som stokkand, krikkand og brunnakke. Også andre ender som kvinand, laksand, siland, svartand og toppand er aktuelle. Vi ønsker imidlertid ikke prøver fra ærfugl.

Vi avslutter innsamlingen når vi har oppnådd tilstrekkelig antall prøver, uavhengig av om alle jegerne har fått sendt inn alle sine prøver.

Registrer deg som prøvetaker her og legg inn nødvendige opplysninger.

Beskrivelse av prøvetakingen.

Prøvetakingsutstyr sendes ut før høstens jakt, se vedlegg for detaljert beskrivelse av prøvetakingen. Godkjente prøver (korrekt utført prøvetaking og fullstendig og korrekt utfylling av innsendingsskjema) honoreres med kr 300/fugl. Skattetrekket er 50 % og Veterinærinstituttet henter skattekort elektronisk fra Skatteetaten.

Skitt jakt og håper du ønsker å bidra med prøvetakingen denne sesongen også.

Del artikkel