Ønsker fortsatt meldinger om syk laks

Til tross for omfattende undersøkelser, så har Veterinærinstituttet foreløpig ikke funnet årsaken til hvorfor villaks enkelte steder i Sør-Norge får hudskader og blødninger, eller om fisken i elvene lider av det samme. Veterinærinstituttet ønsker derfor fortsatt at folk tar kontakt og sender bilder, hvis de observerer syk eller død villaks.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk i slutten av mai melding om syk og død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold.

Den syke fisken hadde tydelige sår på og ved finnene og blødninger i huden under buken. Det er ikke klart hva laksen lider av.

I ettertid har det kommet meldinger om lignende sykdomstegn hos villaks i andre elver i Sør-Norge.

- I Enningdalselva er vannstanden nå lav, slik at det går lite fisk opp i elven. Det kan være årsaken til at vi ikke har fått inn flere syke eller døde fisk derfra. I Sandvikselven i Akershus fikk vi inn én ny fisk 17. juli. Den undersøker vi nå, sier Brit Tørud, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Fra andre elver har vi bare hørt om enkelttilfeller av syk laks.

Se bilder av hvordan laksen ser ut >

Oppfordrer til fortsatt å melde fra

Tørud berømmer laksefiskerne, som har kontaktet Mattilsynet og Veterinærinstituttet om syk og død laks.

- Vi oppfordrer folk til å fortsette å sende bilder, slik at Veterinærinstituttet kan vurdere om fisken bør undersøkes nærmere, sier Tørud.

Hun forteller at Veterinærinstituttet også tar vare på aktuelt prøvemateriale, og i enkelte tilfeller ber om at fisker fryser inn fisken i tilfelle det skulle være nødvendig å gjøre nye undersøkelser på et senere tidspunkt.

Dette vet vi

I prøvene fra Enningdalselva er det ikke funnet forandringer i organene som gir mistanke om noen av de listeførte sykdommene eller andre vanlige smittsomme laksesykdommer.

Det undersøkes organ for organ om det er vevsforandringer som kan gi oss mistanke om hva det er som kan være årsak til at fisken blir syk, men det er foreløpig ikke funnet skader som kan knyttes opp mot en bestemt sykdom.

Veterinærinstituttet har heller ikke har påvist noen meldepliktige eller annen sykdom i Sandvikselven.

Veterinærinstituttet har kontakt med fagmiljøer og myndigheter i andre land, som melder at de opplever lignende problemer. Tørud understreker at det heller ikke i andre land er klart hva fisken lider av, eller om symptomene skyldes det samme i ulike elver i ulike land.

Se detaljert status og svar på aktuelle spørsmål på Mattilsynets samleside >

Jobber bredt og systematisk

Ved diagnostikk av ukjent sykdom går en bredt ut for ikke å overse noe. Veterinærinstituttets metoder er da obduksjon, histopatologi og et bredt spekter generelle dyrkingsteknikker for bakterier, virus og sopp.

Forskerne kan da fange opp nye og ukjente smittestoffer det ikke finnes spesielle tester for. Vi tar også skjellprøver fra fisken for å bestemme om det er villaks og hvor lenge den eventuelt har vært i sjøen.

Videre måler Veterinærinstituttet hvor lang og tung fisken er, for å undersøke om det er noe mønster i hvordan problemet opptrer i laksepopulasjonene.

Les mer i nettsak fra 19.06.2019: Jobber bredt og systematisk for å finne årsaken

Del artikkel