Ønsker å hindre videre utvikling av ringorm hos storfe

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet arrangerte 3. mars sammen med Mattilsynet og Animalia et seminar på Adamstuen hvor hovedtema var ringorm hos storfe forårsaket av Trichopyton verrucosum. Hensikten med seminaret var å legge til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og bevisstgjøring rundt ringorm hos storfe gjennom innlegg og diskusjon.

-Ringorm forårsaket av T. verrucosum, som er en B-sykdom, var en utbredt sykdom i Norge for 25 år siden. Systematisk vaksinasjon og sanering har bidratt til at forekomsten har blitt redusert betraktelig. Den kraftige reduksjonen av ringorm hos storfe på nasjonalt nivå har ført til en økonomisk gevinst både for den enkelte husdyrbruker og for storfenæringen som helhet. Etter en lengre periode med kun sporadiske tilfeller, har antallet påviste tilfeller steget de siste årene. I 2019 og begynnelsen av 2020 har det vært en økning av antall tilfeller, særlig i Rogaland, forteller Thea Blystad Klem, fagansvarlig drøvtyggere ved Veterinærinstituttet. Hun legger til at seminaret var et nyttig samlingspunkt med en oppdatering på et tema som er aktuelt for alle partene.

Det var ansatte i forvaltningen, fra Veterinærinstituttet, næringsorganisasjoner og praktiserende veterinærer som deltok på ringormseminaret.

-Vi hadde fokus på grunnleggende informasjon om ringorm hos storfe, prøvetaking og diagnostikk, erfaringer fra utbrudd i periodene siden ringormbekjempelsen startet i landet og kunnskap om ulike tiltak fra næringen. Vi ønsket at deltakerne skulle få med seg økt bevissthet og kunnskap om ringorm hos storfe for å hindre videre negativ utvikling med tanke på forekomsten av sykdommen, sier Klem.

Del artikkel