Omfattende prøvetaking for jaktsesongen 2017

Jaktsesongen starter i dag med utvidet sesong for villreinjakt i Nordfjella, fjellområdet der det er påvist skrantesjuke (CWD) hos fire reinsdyr.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for undersøkelser som avdekker om hjortevilt i Norge er smittet med skrantesjuke.

-Det betyr at alle prøver som tas av jegere eller offentlig viltforvaltning vil sendes til Veterinærinstituttet i Oslo. Her vil prøvene analyseres for å avdekke eventuell smitte. Et raskt svar fra Veterinærinstituttet, om at man ikke har påvist smitte, vil frigi slakt til den enkelte jeger som har jaktet i områder som er underlagt overvåking for sykdommen, forteller Jørn Våge, CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet.

Prøvetakingen av norsk hjortevilt vil være omfattende for jaktsesongen 2017, og er et stort samarbeidsprosjekt mellom Veterinærinstituttet, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Mattilsynet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn (SNO), viltforvaltningsorganer og alle jegere som vil være involvert i prøvetaking.

Mattilsynet forventer at omtrent 21000 prøver av ville hjortedyr, tamrein og oppdrettsvilt vil undersøkes dette året.

Del artikkel