Nytt nummer av magasinet Én helse

I dette nummeret kan du blant annet lese flere artikler om hvordan muggsopp og giftstoffene disse produseres kan true helsa til mennesker og dyr og hva en bør unngå.

Vetinst2016Endevegg2 (1)
Noen muggsopper er nyttige for oss. En muggsopp i slekten Penicillium pryder forsiden av dette nummeret. Foto: Ellen Christensen

Tørkesommeren førte til at det ble dårlige avlinger og behov for å importere grovfôr. Men det er stor risiko med slik import da den kan følge med seg smittestoffer vi ikke har i Norge. I artikkelen "Importert fôr kan true norsk dyrehelse" kan du lese hvilke land det er best å importere slik fôr fra med tanke på smitterisiko.

Tørkesommeren gav dessuten uvanlig mange forgiftninger da beitende dyr søkte opp planter de eller vanligvis holder seg unna. Les om hvilke planter som kan utgjøre en risiko.

Øvrige saker du kan bl.a. lese om er hvordan Afrikansk svinepest er på fremmarsj i Europa, at miljøgifter ser ut til å skade bestanden av den rødlistede hubroen, om gevinster og utfordringer med oppdrettslaks i lukkede anlegg, hvordan et nytt verktøy kan bidra til å redusere matsvinnet og gjøre maten mer trygg,  og at det fortsatt er lang vei frem til Nordfjella kan friskmeldes for skrantesjuke. 

Veterinærinstituttets eget blad, magasinet Én helse distribueres av Nationen, bladet Fiskaren og Norsk Landbruk.

Last ned Magasinet Én helse nr 2 2018

Del artikkel