Nytt nasjonalt kompetansesenter skal styrke dyrehelsen

Veterinærinstituttets nye nasjonale kompetansesenter for produksjonsdyr skal styrke dyrehelsen i landet gjennom aktiv kunnskapsformidling til forvaltning og næring. Dette vil løfte og oppdatere relevant kunnskap, noe som vil styrke rollen og resultatene i alle ledd i matforvaltningen.

Det nasjonale senteret, med hovedsete i Rogaland, vil produsere og formidle kunnskap i ulike formater, inkludert kurs for ansatte i Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer og andre relevante mottakere. Aktuelle kurs vil blant annet dekke tema som prøvetaking og feltobduksjon, slik at veterinærer i en beredskapssituasjon blir mer fortrolig når de må takle vanskelige situasjoner i felt.

Lettere å oppfange trender

Det nye nasjonale kompetansesenteret vil bygge på Veterinærinstituttets samlede produksjonsdyrkompetanse. Det innebærer at en rekke kompetente medarbeidere fra mange ulike seksjoner og lokaliteter vil delta i senterets arbeid og tilbud. Senteret har en fysisk plassering med gode lokaler i Sandnes, men vil få bidrag fra instituttets medarbeidere i Tromsø, Trondheim, Sandnes og Oslo (Ås fra 2020). Aktivitetene fremover vil også arrangeres ved instituttets andre kontorer.

-Målet er å styrke innsatsen for norsk produksjonsdyrhelse og øke tilbudet til næringen, privatpraktiserende veterinærer og veterinærer i Mattilsynet. Dette skal gi bedre innhenting av systematisk dyrehelse- og sykdomsinformasjon og gjøre det lettere å fange opp trender og utvikling innen dyrehelse nasjonalt og internasjonalt, sier senterleder Hanne Ringkjøb Skjelstad.

Nylig ble det første kurset i beredskap, prøvetaking og feltobduksjon arrangert i Sandnes (video fra kurset nedenfor). Kurset var fulltegnet med privatpraktiserende veterinærer og veterinærer fra Mattilsynet fra nesten hele landet. De privatpraktiserende veterinærene er sammen med bøndene de viktigste aktørene innen beredskapen for å kunne oppdage og oppklare alvorlige og nye sykdommer hos produksjonsdyr. Inspektørene i Mattilsynet har en helt sentral funksjon i beredskapen, og må ha god kjennskap til alvorlige dyresykdommer og hva som skal gjøres i felt ved mistanke om slike.

-Hovedformålet med å opprette senteret er å utføre Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag innen dyrehelse og dyrevelferd på en enda bedre måte ved å oppdatere og dyktiggjøre alle ledd i matforvaltningen med forskningsbasert kunnskap relevant for felten, sier Skjelstad.

Fantastisk kurs

-Praktisk trening er veldig viktig for veterinærer for å opprettholde vår faglige kunnskap og lære noe nytt slik at vi føler oss trygge når vi jobber ute i felt. Jeg synes derfor at kurset som Veterinærinstituttet arrangerte i Sandnes var fantastisk bra, sier Robert Ilievski som jobber som veterinær ved Mattilsynets avdeling i Agder.

Arbeidet i senteret er delt inn i flere ulike aktiviteter, og blant de planlagte aktivitetene er videreutvikling av kursvirksomhet og etablering og utgivelse av Dyrehelserapporten om helsestatus for produksjonsdyr i Norge. Rådgivning til forvaltningen og næring blir også en viktig del av arbeidet.

Del artikkel