Årets første nummer av magsinet Én helse er ute

Veterinærinstituttets eget blad, magasinet Én helse er distribuert 11. mai av Nationen, bladet Fiskaren og Norsk Landbruk.

I dette nummeret  kan du lese om hvordan bekjempelsen av skrantesjuke  er klar for en ny fase. Det blir nødvendig med overvåkning i mange år fremover for se om smittsom CWD er utryddet. Det landsomfattende Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet bidro blant annet til at skrantesjuke ble oppdaget for første gang på rein i verden. I år er det dessuten 20 år siden programmet startet opp og i magasinet kan du lese noe om hva programmet har betydd og betyr, både for vilthelsa, dyrehelsa og menneskets helse.

En annen kamp, kampen mot MRSA i norske svinebesetninger er en gledelig sak i bladet. Den norske strategien synes å virke og i 2017 ble det ikke gjort funn av dyreassosiert MRSA i norske svinebesetninger. 

Hvordan kan helse og velferd hos kalv best ivaretas i overgangen fra melk til fast føde? Dyrevelferdsforskere ved Veterinærinstituttet tester og forsker på melkeavveningssystem som gagner både kalv og bonde.

Grillsesongen er startet. I magasinet kan du lese hvordan overvåkning av en bakterie i kylling (campylobacter) som kan gi alvorlig diaré hos menneske foregår for å redusere mengden kjøtt med denne bakterien havner hos forbruker. For å unngå smitte er det viktig å gjennomsteke kyllingkjøttet og ha god kjøkkenhygiene.

I saken «Null lus, rømming og utslipp» kan du lese om hvordan man øyner nyutviklede lukkede merder i sjø gir muligheter til å løse næringens miljøproblemer. 

Last ned Magasinet Én helse nr 1 2018  

forside magasinet én helse nr 1 2018.JPG

Del artikkel