Nye veterinærer og dyrepleiere

Fredag 17. juni markerte NMBU Veterinærhøgskolen i nybygget på Ås at ferdigutdannede nye veterinærer og dyrepleiere fikk sin autorisasjon til å praktisere yrket. Direktørene Ingunn Midttun Godal fra Mattilsynet og Torill Moseng fra Veterinærinstituttet var blant de inviterte gjestene som overvar utdelingen.

NMBU Veterinærhøgskolen er den eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjonen i Norge. For å bli veterinær eller dyrepleier etter endt profesjonsutdanning, er det Mattilsynet som gir autorisasjon som veterinær.

En tydelig stolt dekan, Anne Storset, takket Midttun Godal og Moseng for å ha bidratt til en minneverdig dag for de nye kandidatene. 

Del artikkel