Nye påvisninger av fugleinfluensa hos villfugl i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Det er i løpet av januar og februar påvist tre tilfeller av høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler i Norge. Prøvene ble tatt fra en due i Arendal kommune i Agder fylke (04.01.2022), en havørn i Austrheim kommune i Vestland fylke (10.01.2022) og en gås i Sandnes kommune i Rogaland (07.02.2022). Samtlige påvisninger var av subtypen H5N1. I tillegg er det mistanke om HPAI H5N1 hos en havørn funnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke (09.02.2022).

Havørn med påvist H5N1 i Nord-Norge. Video: Jørn Johnsen

Høyt smittepress i Europa

I det pågående utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Europa har det etter nyttår vært et økende antall påvisninger fra ville fugler, spesielt fra nordsjøkysten i Tyskland og Nederland. Ny introduksjon av HPAI-smitte til Norge fra fugler som trekker nordover fra kontinental-Europa og De britiske øyer i løpet av våren er sannsynlig.

Fjørfe

Det har så langt i år ikke vært noen påvisninger av HPAI i kommersielle fjørfehold i Norge og Sverige, mens det fra Danmark er rapportert om påvisninger i fire kommersielle fjørfehold og ett hold av tamfugl. Frankrike og Italia er de EU-landene som har vært hardest rammet av HPAI-utbrudd i kommersielle fjørfebesetninger så langt i 2021/2022-utbruddet.

Forekomst i Norge

Veterinærinstituttet har så langt i 2022 mottatt og analysert 21 prøver fra ville fugler for høypatogen fugleinfluensa. Det er påvist HPAI i tre av prøvene. Antall prøver undersøkt for fugleinfluensa i år er for lite til å si noe om utbredelsen i villfuglpopulasjonen i Norge. For å få en bedre oversikt over det er det viktig at publikum varsler Mattilsynet ved funn av syke og døde villfugl, slik at disse individene kan prøvetas.

Smittevern er viktig

På bakgrunn av trenden i Europa med et høyt antall påvisninger av HPAI fra både ville fugler og fra fjørfebesetninger er det nå særdeles viktig med gode smittevernsrutiner for å forebygge smitte av HPAI. Det bør fortsatt være lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og/eller redusert fôr- og vannopptak i fjørfe- og hobbyfjørfebesetninger.

Anbefaler å videreføre portforbud

Veterinærinstituttet anbefaler ikke å oppheve høyrisikoområder med portforbudbestemmelser i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal, Hjelmeland, Strand og Kvitsøy.

Les statusrapporten med anbefalinger per 17. februar 2022 her.

Del artikkel