Nye oppdrettsarter gir nye sykdomsutfordringer

Denne saken er eldre enn to år

Bruk av rensefisk i bekjempelse av lakselus har økt fra knapt 700 000 i 2006 og til 26,5 millioner i 2015. Det er ingen overraskelse at dette har ført til problemer med sykdom og velferd hos rensefiskene. Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk fiskeoppdrett i januar.

I tillegg omfatter rensefisk flere forskjellige arter.  Dette gjør sykdomsbildet enda mer komplisert.    Derfor er det viktig med gode verktøy i sykdomsoppklaringen.

Alle vet at «en katt ikke er en liten hund og at en rensefisk er ikke en liten laks». Derfor må vi ha grunnleggende kunnskap om biologi og utviklingsstadier hos rognkjeks og leppefisk. For å kunne gjennomføre en relevant sykdomsoppklaring, må vi først ha kunnskap om hva som er normalt for disse artene og hvordan de reagerer på miljøet i laksmerdene. Hvilke bakterier, virus eller parasitter kan føre til sykdom?

Les hele saken (pdf)

Del artikkel