Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Produksjonsområdene 2 og 3 fra Ryfylke til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 4 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2020.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2020 sammen med analysene som vil bli gjort i 2021 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Les vurdering fra styringsgruppen for vurdering av laksluspåvirkning 2020.

Les rapporten fra Ekspertgruppen: Vurdering av lakselusindusert villfiskdødelighet per produksjonsområde i 2020.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2020

Styringsgruppens vurdering for 2020 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet > 30% - Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30% - Usikkerheten vurderes som middels 
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet 10-30% - Usikkerheten vurderes som middels med usikkerhet mot > 30% 
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som stor 
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30% - Usikkerheten vurderes som stor med usikkerhet mot < 10% 
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som middels  
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som stor 
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som liten 
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10% - Usikkerheten vurderes som liten 

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

 • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning (leder)
 • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet
 • Eirik Biering, Veterinærinstituttet

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen

Ekspertgruppens leder og redaktør: 

 • Knut W. Vollset, Forsker ved NORCE  

Ekspertgruppens nestleder: 

 • Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen 

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk): 

 • Ingrid Ellingsen, Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS 
 • Bengt Finstad, Professor ved NTNU 
 • Ørjan Karlsen, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
 • Mari Myksvoll, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
 • Leif Christian Stige, Seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI) 
 • Harald Sægrov, Forsker ved Rådgivende Biologer AS 
 • Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
 • Lars Qviller, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

Ekspertgruppens sekretær: 

 • Sussie Dalvin, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

 

Eirik Biering

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 99539428
E-post: eirik.biering@vetinst.no

Del artikkel