Ny kunnskap om laksepox-virus og gjellesykdom

Nye undersøkelser av tilfeller med gjellesykdom viser at laksepoxviruset er langt mer utbredt enn det som tidligere er antatt. Laksepox er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk fiskeoppdrett i november.

Forskerne bak artikkelen oppfordrer alle til å undersøke om viruset er tilstede når det oppstår gjelleproblemer hos laks både i ferskvann og sjøvann.

Det  har  tidligere  blitt hevdet  at laksepox bare finnes i noen få settefiskanlegg med sjøvannstilsetning. Våre undersøkelser viser altså at dette er feil. Vi har gått igjennom  flere  saker  med  gjellesykdom  hos laks  i sjøvann og som ved første øyekast har fått diagnosen AGD (figur 1). Nærmere undersøkelser viser at også laksepox er involvert, og vi har funnet viruset i lang tid etter sjøsetting.

Les hele artikkelen (pdf).

Del artikkel