Ny interaktiv statistikk for skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet lanserer ny statistikk for skrantesjuke. Interesserte kan gjøre sine egne utvalg ut fra blant annet dyreart, eller se hvor mange dyr som er testet i hver kommune.

Siden skrantesjuke (Cronic Wasting Disease, CWD) ble oppdaget i Norge i 2016 er det tatt over 36 000 prøver fra ulike hjortedyr i Norge. Det er Veterinærinstituttet som analyserer disse prøvene. Nå er det mulig å gjøre sine egne statistiske utvalg fra hele prøvebasen. Tallene oppdateres én gang i døgnet.

Her finner du statistikkverktøyet: www.vetinst.no/skrantesjukestatistikk 

Man kan selv tilpasse statistikken til egne behov. Man kan for eksempel telle opp antall prøver per fylke, per kommune, per villreinområde eller per reinbeitedistrikt. Man kan også velge å hente ut statistikk for én dyreart, én produksjonsform, geografisk område og om dyret er jaktet/slaktet eller fallvilt/selvdødt.

Statistikken baseres på antall mottatte prøver og utførte analyser ved Veterinærinstituttet. Mange av opplysningene er basert på innsenders opplysninger, det vil si på følgeseddel til prøven og opplysninger lagt inn på settogskutt.no.

Jegere oppfordres til å legge inn informasjon på settogskutt.no for at statistikken skal være så korrekt som mulig.

Skrantesjukestatistikken oppdateres hver natt med data fra Veterinærinstituttets prøvejournalsystem.

Del artikkel