Ny forskning tyder på at sykdommen Hjertesprekk (CMS) kan overføres fra stamfisk til avkom.

Denne saken er eldre enn to år

Kardiomyopatisyndrom (CMS) – også kalt Hjertesprekk ser ut til å kunne overføres fra stamfisk til avkom i oppdrettsanleggene.

Et treårig forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet er nå klar med sin sluttrapport som presenteres under Frisk Fisk-konferansen i Tromsø 6. – 7. februar.

CMS er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks. For oppdrettsnæringen er dette det største sykdomsproblemet etter lakselus. Den rammer ofte stor fisk og har dermed stor økonomisk betydning. Minst 100 anlegg rammes årlig av sykdommen.

 Fram til ganske nylig har oppfatningen vært at CMS ikke smitter fra stamfisk til avkom, men at smitten skjer i sjøen. Forskningsprosjektet som nå er ferdig viser at man finner igjen viruset som forårsaker CMS i egg og yngel fra infisert stamfisk. I tillegg har månedlige prøvetakinger på 12 anlegg spredt over hele landet avslørt at smitte finnes kort tid etter sjøsetting. Et annet funn er at smitten kan være i fisken opp til 13 måneder før sykdomsutbrudd. Det er lengre enn tidligere antatt.

–Ut fra funnene bør oppdrettsnæringen legge om sitt arbeid for å hindre smittespredning. Vi håper og tror at den nye kunnskapen vil bidra til å redusere utbredelsen av CMS, sier seniorforsker Britt Bang Jensen, ved Veterinærinstituttet.

Sluttrapporten gir anbefalinger om hvordan oppdretterne kan hindre smitte fra stamfisk. Det omfatter blant annet bedre kontroll med settefiskanlegg, valg av stamfisk uten smitte og desinfeksjon av rogn og egg.

Del artikkel