Ny direktør for forskning og internasjonalisering

Veterinærinstituttet har tilsatt Carlos das Neves som direktør for forskning og internasjonalisering. Das Neves (38) kommer fra stilling som leder for seksjon for mattrygghet og antibiotikaresistens på instituttet, og er en anerkjent seniorforsker innen vilthelse og én helse.

- Jeg er glad for at Carlos har takket ja og at han vil ta tak for å sette fart i hovedoppgavene vi har satt for stillingen, sier adm. dir. Gaute Lenvik. Dette inkluderer blant annet å utforme Veterinærinstituttets forskningsstrategi, å videreutvikle forskningsaktiviteter og internasjonale engasjement og å representere instituttet i relevante fora i inn- og utland. I tillegg skal das Neves lede Veterinærinstituttets forskningsutvalg og sikre etikk og kvalitet i instituttets forskning og forskerutdanning.

Carlos das Neves leder i dag en seksjon med 16 forskere. Selv har han en doktorgrad på virus-infeksjoner i reinsdyr. Han jobber også med fagområder som antimikrobiellresistens, mattrygghet, molekylærbiologi, risikovurdering og virologi. Han har erfaring som seksjonsleder for virologi i perioden 2014-17, som prosjektleder og fra beredskap- og nasjonalt referanselaboratorium-funksjoner ved Veterinærinstituttet. Han har også stilling som førsteamanuensis II ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Del artikkel