Norsk utviklingshjelp styrkes innen dyrehelse og trygg mat

Veterinærinstituttet og Norad har inngått en rammeavtale for kunnskapssamarbeid for å styrke norsk utviklingshjelp innen dyrehelse, fiskehelse og trygg mat.

Veterinærinstituttet har signert samarbeidsavtale med Direktoratet for utviklingssamarbeid – Norad om å bidra med kompetanse i Kunnskapsbanken til Norad. Bakgrunnen er at lavinntektsland etterspør stadig oftere norsk kompetanse også innen trygg mat og helse for dyr og fisk. Kunnskapsbanken er Norads system for å samle faglig samarbeid mellom institusjoner i Norge og lavinntektsland, og inkluderer samarbeidsprogram «Fisk for utvikling» og det kommende nye programmet «Landbruk for utvikling».

 –Den nye avtalen gjør viktige ressurser innen et bredt spekter av fagområder tilgjengelig for Kunnskapsbanken og våre partnere i utviklingsland, sier direktør i Norad Bård Vegar Solhjell.

Bærekraftige matsystemer

Den norske regjeringen presenterte i fjor sin handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Planen gir retning for Norads arbeid med Kunnskapsbanken på områder hvor Veterinærinstituttet har god vitenskapelig kompetanse og lang tradisjon for nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

–Veterinærinstituttet har stor kompetanse og erfaring som vil kunne bidra i arbeidet med bedre dyrehelse, fiskehelse og trygg mat, også utenfor Norges grenser. Veterinærinstituttet er derfor en sentral aktør i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Involvert i flere land

Veterinærinstituttet besøkte Etiopia og Malawi i januar for å diskutere mulige prosjekter innen landbruk og matsikkerhet. Temaer som ble diskutert var antibiotikaresistens, bærekraftig vekst innen fjærkreproduksjon, melkekvalitet og husdyrsykdommer, zoonotiske sykdommer og overvåknings- og behandlingsstrategier.

Norads Fisk for utvikling-program har et langsiktig engasjement med blant annet, havbruksutvikling, og Veterinærinstituttet er involvert i flere prosjekter, inkludert i Ghana, Indonesia og Vietnam og med FNs landbruksorganisasjon, FAO.

–Veterinærinstituttet har et langt og vellykket samarbeid med Norad. Fisk for utvikling er et godt eksempel hvor vår kunnskap om fiskehelse og fiskevelferd benyttes i programmet, sier administrerende direktør Gaute Lenvik i Veterinærinstituttet.

–Det er spennende at regjeringen i handlingsplanen for bærekraftige matsystemer har identifisert sykdom hos dyr og fisk som en av de største risikofaktorene for både matproduksjon og økonomi i mange utviklingsland. Dette viser at det kommende landbruk for utvikling vil bli et viktig program, og vi ser frem til godt kunnskapssamarbeid der òg.

Del artikkel