Kronikk: Beredskap mot alvorlige dyre- og fiskesykdommer

I en kronikk i Nationen skriver administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Gaute Lenvik og administrerende direktør ved Mattilsynet Harald Gjein at i internasjonal sammenheng er norsk dyrehelse i verdenstoppen. Dette bekreftes i rapporter fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

I kronikken kommer det frem at sykdomsstatus overvåkes både gjennom overvåkingsprogrammer finansiert av Mattilsynet, og ved prøvetaking av syke og døde dyr. Resultatene viser at det sjelden påvises meldepliktige sykdommer i Norge. Vår gode dyrehelsestatus er av stor verdi for samfunnet.

Du kan lese hele kronikken i Nationen her.

Del artikkel