Newcastlesyke påvist i tamduehold i Innlandet

Veterinærinstituttet har påvist den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke i et duehold i Sør-Odal i Innlandet. Sykdommen forårsakes av viruset aviært paramyxovirus type-1, også kjent som aviært orthoavulavirus 1.

Påvisninger av Newcastlesyke i perioden august 2022 til 14. januar 2023. Samtlige påvisninger med unntak av den i Rogaland er av samme virusvariant (virulent aviært paramyxovirus type-1 sub-genotype VI.2.1.1.2.2). Påvisninger er markert med røde punkter i kommunenes geografiske sentrum. Kart: Johan Åkerstedt, Veterinærinstituttet
Påvisninger av Newcastlesyke i perioden august 2022 til 14. januar 2023. Samtlige påvisninger med unntak av den i Rogaland er av samme virusvariant (virulent aviært paramyxovirus type-1 sub-genotype VI.2.1.1.2.2). Påvisninger er markert med røde punkter i kommunenes geografiske sentrum. Kart: Johan Åkerstedt, Veterinærinstituttet

I september 2022 ble det påvist Newcastlesyke i en kommersiell verpehønsbesetning med 7500 høns i Klepp kommune i Rogaland. Inntil dette var Newcastlesyke sist sett hos fjørfe i Norge i 1996. Utbruddet i Rogaland høsten 2022 var forårsaket av en annen genotype av viruset enn den som er påvist hos duer på Sør- og Østlandet.

Viruset som nå er påvist i Sør-Odal er det samme som har forårsaket høy dødelighet blant villduer i flere kommuner. Duer oppsøker lett tilgjengelig næring og kan oppholde seg på og rundt gårder. Viruset kan smitte fra villduer til fjørfe gjennom direkte og indirekte kontakt.

Veterinærinstituttet oppfordrer alle som holder tamfugl til å være bevisste på smittevern og beskytte sine fugler. Viruset skilles ut i fuglenes avføring og kan smitte via utstyr, skotøy og klær.

- Erfaringer fra andre land viser at virustypen som er påvist hos duer i Norge ikke nødvendigvis gir høy dødelighet eller alvorlig sykdom hos tamhøns. Fjørfeholdere oppfordres til å være oppmerksomme på tegn som redusert produksjon av egg, forekomst av egg uten skall, såkalte skinnegg, og redusert fôropptak, sier Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner i et område rundt dueholdet i Sør-Odal for å hindre videre smittespredning. Utbruddet i fjørfebesetningen i Rogaland og påvisningene hos villduer på Sør- og Østlandet indikerer at viruset som forårsaker Newcastlesyke sirkulerer i villfuglpopulasjonen flere steder i Norge.

Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. Viruset kan i noen tilfeller forårsake mild og selvbegrensende øyekatarr (konjunktivitt) eller influensalignende symptomer hos mennesker. Lungebetennelse er påvist hos immunsvekkede pasienter. Viruset smitter ikke mellom mennesker.

Les mer om Newcastlesyke på Vetererinærinstituttets sider.

Del artikkel